اخبار ایران و جهان

خبرخوان یافت نشد

معاونت فنی و عمرانی

 - بررسی و تعیین خط‌مشی برنامه‌های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر
 - نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه‌های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی
 - نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب عمرانی اعم از کوتاه‌مدت، میان مدت و درازمدت
 - مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور
 - انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی
 - برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق
 - کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار
 - برنامه‌ریزی به منظور اجرای نقشه‌های تفصیلی تهیه شده در روی زمین
 - انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
مدارك و فرم هاي قابل استفاده :
 
1- مدارك لازم براي صدور پروانه ساختمان :
-كپي برابر اصل شده قولنامه ساختمان
- درخواست كتبي
- كپي شناسنامه
- تهيه فيش كارشناسي
 
2- مدارك لازم براي خريد انشعاب آب ، برق و گاز
- كپي شناسنامه و اصل شناسنامه
- كپي قولنامه داراي كد رهگيري
 

 مدیریت امور عمرانی

- نظارت بر اجرای طرحها و پروفایلهای اجرائی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی

- بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش‌بینی در برنامه‌های عمرانی

- نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری

- پیش‌بینی تامین مواد و مصالح مورد نیاز کارگاه تولیدات بتونی و پیگیری لازم جهت حمل و نگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی

- هماهنگ نمودن کلیه امور اجرائی واحدهای عمرانی مناطق تابعه شهرداری

- مطالعه و بررسی زیرساخت‌های عمرانی در وضع موجود (تهیه شناسنامه)

- ایجاد هماهنگی لازم بین مناطق و واحدهای ذیربط در خصوص حفاریهای پیاده‌روسازی، پروژه‌های ساختمانی شهرداری و ...

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

  

تمام حقوق برای شهرداری آبگرم محفوظ است .

 راه اندازی و پشتیبانی : طراحان وب راژیا